Regulamin

r1

r2

r3

r4

r5
  6.4. Klient składając zamówienie udziela pełnomocnictwa Sprzedającemu do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z przewoźnikiem (Poczta Polska lub firma kurierska) w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w rozumieniu ustawy o VAT. Pełnomocnictwo to w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Klienta.

r6

 

 

r7